SYSTEMY OCHRONY PRRZECIWPOŻAROWEJ

Oferta w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmuje przede wszystkim klapy przeciwpożarowe, pozwalające na odcięcie strefy zagrożonej pożarem oraz umożliwienie sprawnej ewakuacji.

Wśród naszych produktów dostępne są także przewody oddymiające, dzięki którym możliwe jest odprowadzenie dymu i gazów, których temperatura sięga do 600C. Ich wymiary zgodne są z normą PN-EN 1366-9:2009.

Centrowent24.pl - kopiowanie i powielanie bez zgody autora surowo zabronione